10 scherzhafte Vokabeln

Słówka i zwroty mające żartobliwy wydźwięk dla Niemców.
Scherzhafte Vokabeln und Redewendungen

1. e Benzinkutsche – fura, maszyna (auto)       
2. Das ist/war ein Bild für Götter! To jest/był przezabawny widok!
3. pünktlich wie Maurer - punktualny jak zegarek
4. e Kartoffel kartofel (nos); dziura w pończochach
5. r Miefquirl – wentylator
6. s Laufwerk – nogi
7. s Lebenswasser – wódka
8. r Kasper – pajac (osoba)
9. r Einspänner – dosł. powóz (Kutsche) zaprzężony w jednego konia; kawaler, swobodny mężczyzna
10. abnabeln von – odciąć się, uniezależnić się
Odwaliła mu palma.
Er ist verrückt geworden.
Aleksander Łukomski
https://www.salon24.pl/u/aussie/318066,idiomy-11-odwalila-mu-palma-rysunek

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen